خبرهای تازه درباره پخش زنده رویدادهای ایران آکادمیا
تأملی بر تجاوز ارتش روسیه به اوکراین
جلسه پرسش و پاسخ برنامه آموزشی «امنیت سایبری»، با پخش زنده همزمان در شبکه‌های ایران آکادمیا

خبر

دبیرخانه
خبر
خبرهای تازه درباره پخش زنده رویدادهای ایران آکادمیا
دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها
نوآوری
خبر
رونمایی مجموعه وبسایت‌های جدید ایران آکادمیا
نوآوری
خبر
استاندارد نوین انتشارات علمی‌-پژوهشی ایران آکادمیا
بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱

بیشتر…

30 می
30 می
عمار ملکی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
اپیزود ۱۲ - روش‌شناسی افکارسنجی - عمار ملکی
26 آگوست
26 آگوست
پژوهشگران و اندیشمندان
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
کنفرانس ایران و گردش قرن (انگلیسی)
27 آگوست
27 آگوست
پژوهشگران و اندیشمندان
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
کنفرانس ایران و گردش قرن (فارسی)
محمود مسائلی
آگورا
هویت و امنیت انسانی
بهروز بیات
آنلاین
تأملی بر تجاوز ارتش روسیه به اوکراین
منصوره شجاعی
جستارهای منصوره شجاعی
قانون جوانی جمعیت: تبدیل کیش مادری به نهاد مادری
ریحانه غلامی
از آگورا
مارکسیسم هوسرلی
ریحانه غلامی
از آگورا
روسو: آزادی شرطِ برابری
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره متوسط
طراح و مدرس برنامه:‌ مهدی محسنی
برنامه‌های آکادمیکس
برنامه امنیت سایبری از الف تا ی
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا
حقوق
حق دانستن
طراح و مدرس دوره:‌ مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره مقدماتی
طراح و مدرس دوره:‌ حامد فرمند
آکادمیکس
حمایت از حقوق کودک در ایران

نام نویسی در خبرنامه

بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات
فرزین وحدت
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟
محمود مسائلی
انتشارات
مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن
دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
فراخوان
ایران و گردش قرن؛ آزموده‌ها، آموزه‌ها و چشم‌اندازها
در هر دو روز کنفرانس شرکت می‌کنم
راهنمای کنفرانس ۲۰۲۲
راهنما
آدرس، حمل و نقل، و اقامت
جزئیات دو روز کنفرانس
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲
-
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۱۹
-
راهنما
راهنما ۲۰۱۹