آکادمیا تور – گفتگوی ۱ – آرش جودکی

بررسی تحولات اجتماعی: تأثیر فضاهای دیجیتال بر همگرایی و واگرایی

Arash-Joodaki
پروفایل
آرش جودکی
استاد فلسفه سیاسی، مفسر و تحلیل‌گر
تورج اتابکی
پروفایل
تورج اتابکی
استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی