آکادمیا تور – گفتگوی ۲ – رویا کریمی مجد

قطب‌نمای روزنامه‌نگاری: ناوبری حقیقت، تأثیرگذاری و عاملیت

با قدردانی از مونا خادمی، مدرس در دپارتمان مطالعات خاورمیانه در دانشگاه چارلز پراگ

پروفایل رویا کریمی مجد
پروفایل
رویا کریمی مجد
روزنامه‌نگار تحقیقی و تهیه‌کننده (رادیو فردا)
تورج اتابکی
پروفایل
تورج اتابکی
استاد تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی