اندیشه سیاسی

مقدمه‌ای بر اندیشه سیاسی امانوئل کانت و پرسش صلح
این دوره از ۲۰۲۲ تدریس می‌شود.
پنهان‌کن

در کانون این درس، کتاب «صلح پایدار» ایمانوئل کانت قرار دارد که یکی از آثار پایه‌ای در زمینه‌ی بحث صلح در فلسفه سیاسی است. درس همچنین در حکم مقدمه‌ای است بر فلسفه‌ی کانت به ویژه فلسفه سیاسی او.

بررسی کتاب «صلح» کانت با هدفی چهار‌گانه صورت می‌گیرد: خواندن دقیق کتاب، آشنایی با شیوه مطالعه و تحلیل متن‌های پایه، آشنایی با کلیت اندیشه کانت و تا حدی آشنایی با مفهوم صلح و بحث‌های مربوط به آن.

مطالعه، بحث در فروم و انجام تکلیف‌ها ابزارهای یادگیری در این دوره هستند.

نام‌ها

محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی

پیشنهاد ما

سعید پیوندی
آکادمیا
روش‌شناسی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
قرارداد اجتماعی
محمدرضا معینی
-
پروفایل
محمدرضا معینی
مدرس:‌ سجاد سپهری
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها