با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی اپیزود ۱۲

اپیزود ۱۲
اپیزود ۱۲ – روش‌شناسی افکارسنجی – عمار ملکی
عمار ملکی