با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی اپیزود ۱۳

اپیزود ۱۳
اپیزود ۱۳ – استقلال دانشگاه و آزادی آکادمیک در ایران – سعید پیوندی
سعید پیوندی
سیزدهمین اپیزود پادکست ایران آکادمیا با حضور سعید پیوندی استاد جامعه‌شناسی دانشگاه لورن فرانسه و مدیر آموزشی ایران آکادمیا. این گفتگو در ۲۸ اوت ۲۰۲۲ و همزمان با کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر در لاهه هلن