اپیزود ۱۴ – در ایران چه می‌گذرد؟ – محمدرضا نیکفر

24 نوامبر
24 نوامبر
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
این رویداد پایان یافته است
پنهان‌کن
Play Video

مجموعه مقالات محمدرضا نیکفر در ارتباط با این اپیزود:

زن، زندگی، آزادی: کرامت و امید
در ایران چه می‌گذرد – ۱
https://www.radiozamaneh.com/734564
زن، زندگی، آزادی: آغاز یک انقلاب؟
در ایران چه می‌گذرد – ۲
https://www.radiozamaneh.com/735810
ایران؛ اندیشه بر منطق دگرگونی‌
در ایران چه می‌گذرد – ۳
https://www.radiozamaneh.com/737448
جنبش انقلابی و ضرورت اندیشیدن انتقادی بر تئوری تغییر
در ایران چه می‌گذرد – ۴
https://www.radiozamaneh.com/740349/

جنبش و شرط ژرفایابی آن
در ایران چه می‌گذرد – ۵
https://www.radiozamaneh.com/741471

نام‌ها

محمدرضا نیکفر
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی
سجاد سپهری
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی

پیشنهاد ما

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها