پنل افکارسنجی ایرانیان

پنل افکارسنجی ایرانیان

پنهان‌کن
Play Video

در پیوند با این محتوا

سخنرانی عمار ملکی
کنفرانس ۲۰۲۲
شناخت تحولات ایران از رهگذر نظرات ایرانیان

نام‌ها

عمار ملکی
عمار ملکی
استاد علوم سیاسی

پیشنهاد ما

سالن ۳ - فارسی
روز فارسی
پنل تاریخ هنر
سالن ۳ - فارسی
روز فارسی
پنل روشنفکری در ایران معاصر

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها