بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری زندانیان سیاسی زن در ایران

بازنمایی جنسیت در خاطره نگاری زندانیان سیاسی زن در ایران

پنهان‌کن

حضور زنان در عرصه ی اجتماع در پرتو تحولات مرتبط با انقلاب مشروطیت و اصلاحات عصر پهلوی، باعث نقش آفرینی پررنگ گروهایی از ایشان در جریان مبارزات منجر به انقلاب ۱۳۵۷ و وقایع سیاسی-مبارزاتی یک دهۀ بعد از آن گردید. این امر باعث خلق جایگاه ممتازی برای آنان شده است. آگاهی از این جایگاه برجسته، بدون شک در روی‌آوری بخشی از آنان به ثبت تجربیات زیستۀ خویش به شکل خودزندگینامه‌نویسی مؤثر بوده است. با پذیرش خودزندگینامه‌نگاری به‌عنوان عرصه¬ای جهت بازنمایی هویت و روایت خویشتن -که جنسیت پایه و اساس آن می‌باشد-، این پژوهش بر آن است تا با استفاده از رویکرد تفسیری-هرمنوتیکی در چارچوب مفهومی «هویت روایی پل ریکور»، به چگونگی بازتاب هویت زنانه در قالب‌های روایتیِ بازتعریف‌شده در نظریۀ مذکور با تکیه بر متن خاطرات زنان زندانی سیاسی در عصر پهلوی و دهه ی اول جمهوری اسلامی بپردازد. حضور اکثریت ایشان در گفتمان مبارزاتی چپ و قرار گیری معدودی از آنها در گفتمان اسلام ایدوئولوژیک و همچنین بازتاب هویت ¬و دغدغه‌های جنسیتی در زیرمجموعۀ هویت سازمانی، به خوبی نشان می‌دهد که گفتمان مبارزاتی و ایدئولوژی سازمانی، بر هویت جنسیتی زنانۀ این خاطره‌نگاران، در بعد کلان سیطره داشته است. البته در همین باره شاهد صراحت بیان بیشتری از مبارزان چپ‌گرا برای بازنمایی هویت جنسیتی خویش نسبت به مبارزان ملسلمان هستیم. انسجام روایتی، عدم تک‌خطی بودن روایت، برقرار بودن رابطۀ «هم‌زمانی» و «درزمانی» بین زمان زیسته و زمان روایت و همچنین رابطۀ مستقیم زمان روایت در زبان راوی، از دیگر نتایج تحقیق است که باید بدان اشاره کرد.پیوستگی زنجیره‌های داستانی و شرح دقیق جزئیات، از جمله احوالات شخصیت‌های دخیل در شکل‌گیری هویت راوی، از دیگر موارد مربوط به تحلیل این آثار است.
واژگان کلیدی: جنسیت، خاطره نگاری، زنان، زنان زندانی سیاسی،هویت روایی.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سخنرانی سمیه عباسی

ICCI2022، کنفرانس ایران و گردش قرن
سخنرانان

نام‌ها

پیشنهاد ما

رضا رکوئی
پنل سوم: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب
بویش، تن، زمین : پدیده شناسی انقلاب ایران
سخنرانی محمدرضا نیکفر
سخنرانی
طبقه متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن
سخنرانی زهرا حسینی بلداجی
سخنرانی
رویکرد روزنامه اخگر اصفهان نسبت به نوین سازی های اقتصادی رضا شاه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰
سخنرانی نادر نصیری
سخنرانی
زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون
سخنرانی فرهاد خسروخاور
سخنرانی
مروری بر سیر تحولات جنبش‌های اجتماعی در ایران

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی