درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما

پنهان‌کن

ثریا افضلی برخی از درک کلاسیک اقتدار را از دیدگاه جامعه شناختی باز می‌کند. او با بررسی مفهوم کاریزما در دو وجه فردی و گروهی، استدلال می‌کند که اعمال نفرت به یکی از عوامل اجتماعی-سیاسی و اجتماعی- مذهبی تبدیل می‌شود.

نام‌ها

ثریا افضلی
دانش‌آموخته مدیریت بازرگانی و روابط بین‌الملل و کاندیدای دکترا در گروه مطالعات خاورنزدیک و میانه - TCD

پیشنهاد ما

حسن یوسفی اشکوری
آگورا
سه نکته اساسی در ارتباط با دین و ملیت
گفتگو و معرفی کتاب
سخنرانی
گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»
-
پنل چهارم: نقش روشنفکران
روشنفکری چپ ایران: دگردیسی در پی گذار از طوفان‌ها
آزاده کیان، سعید پیوندی
آگورا
علم، قدرت و جنسیت- پنل اول
سخنرانی ایمان گنجی
سخنرانی
زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها

1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی