رویکرد روزنامه اخگر اصفهان نسبت به نوین سازی های اقتصادی رضا شاه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰

رویکرد روزنامه اخگر اصفهان نسبت به نوین سازی های اقتصادی رضا شاه از سال ۱۳۰۰ تا ۱۳۲۰

پنهان‌کن

رضاخان بعد از کودتای ۱۲۹۹ زمانی که قدرت کشور را به دست گرفت تلاش کرد بر طبق الگوی غربی به نوین‌سازی ایران بپردازد. وی روند نوسازی خود را در چهار بعد نظامی ـ سیاسی ـ اجتماعی و اقتصادی دنبال کرد که منتج به دستاوردهای متفاوتی برای جامعه شد و جامعه را از حالت سنتی بیرون کشید اما خود فرایند نوسازی زمینه چالش را باارزش‌های سنتی ـدینی و عرفی پدید آورد. نوسازی اجرایی در دوره رضاشاه و رویکرد جامعه به آن از منظر طبقات اجتماعی مختلف همان روزگار می‌تواند موردتوجه قرار بگیرد. اما ازآنجاکه مطبوعات به‌عنوان رکنی اساسی در جامعه مدنی در تاریخ معاصر ایران حائز اهمیت می‌باشند و نیز نگاه آن‌ها بازتابی از همان اندیشه‌های طبقات مختلف جامعه مانند اصلاح‌طلبان، روشنفکران و توده مردم نسبت به تغییر و تحولات تاریخ معاصر با ایشان است. در این پژوهش رویکرد روزنامه اخگر منتشرشده در اصفهان موردبررسی قرار می‌گیرد و هم به دلیل اینکه اصفهان بعد از تهران یکی از شهرهای مهم کشور است و هم ازنظر موقعیت تجاری، مذهبی و فرهنگی این شهر واکنش‌های متفاوتی به روند نوسازی نشان داده‌شده است. همچنین این روزنامه یکی از مهمترین روزنامه های منتشر شده در شهر اصفهان دراین دوره می باشد.
این پژوهش با پاسخ به پرسش کلیدی زیر، مشخصاً نگرش روزنامه اخگراصفهان به تکاپوهای رضا شاه در وارد کردن الگوهای نوین غربی به جامعه ایران را مورد بررسی قرار می دهد ۱ـ روزنامه اخگر نسبت به اقدامات نوسازی رضا شاه در زمینه اقتصادی چه واکنشی نشان داده است؟
روش تحقیق در اثر حاضر توصیفی ـ تحلیلی با اتکاء به مطبوعات به عنوان منبع دست اول آن زمان همراه با منابع و تحقیقات بعدی می باشد. فضای سانسور از زمان وزیر جنگ شدن رضا خان بر عالم مطبوعات سایه افکند و اهالی قلم در فاصله بین کودتا تا سلطنت دارای محدودیت فراوان برای ابراز عقاید خود که مبنی بر مخالفت با برخی اقدامات رضاخان بود شدند این مسئله در زمان سلطنت رضاشاه با شدت بیشتری دنبال شد. مطبوعات دوران مطلقه سلطنت رضاشاه به دلیل فضای استبداد و سانسور شدید بر عالم مطبوعات تنها به تمجید از نوسازی های او پرداختند و اجازه هیچ گونه اظهار نظری را که مبنی بر مخالفت در مورد اقدامات رضا شاه باشد را نیافتند.در روزنامه های اصفهان اگر مخالفتی نیز به برخی اقدامات رضا شاه می شد بسیار اندک بودکه در طی مدتی کوتاه نیز این مخالفتها به بازخوردهای مثبت تبدیل می شد.
واژگان کلیدی:روزنامه اخگر، اصفهان، نوین سازی، رضاشاه

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۳ – فارسی

ICCI2022، پنل تاریخ، پهلوی اول، تاریخ، رضا خان، رضاشاه، زهرا حسینی بلداجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، هاشم ملکشاهی
11 ق.ظ
سخنرانان
no photo available
no photo available

نام‌ها

سیده زهرا حسینی بلداجی

پیشنهاد ما

حسن فرشتیان
پنل سوم: بنیادهای ایدئولوژیک انقلاب
تحولات روحانیت شیعی در آزمون انقلاب ۱۳۵۷
سخنرانی فاطمه صادقی
سخنرانی
«پیشروی آرام» دستفروشان زن در متروی تهران [انگلیسی]
سخنرانی هاشم ملکشاهی
سخنرانی
سياست‌های رفاهی دولت پهلوی اول
سخنرانی یاشار تاج‌محمدی
سخنرانی
مصطفی رحیمی - تاملاتی درباره‌ی یک سنت فکری
سخنرانی منصوره شجاعی
سخنرانی
یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان
امیر کیان‌پور
آگورا
 انقلاب ۱۳۵۷، یک‌انقلابِ خلاف دوران

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی