روز انگلیسی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی روز انگلیسی

روز انگلیسی
جنایت انکار تاریخی
سخنرانی الیف ایلمازلار
سخنرانی الیف ایلمازلار، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی آندرا ماتِی
سخنرانی آندرا ماتِی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت انگیز جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی روجا فضائلی
سخنرانی روجا فضائلی و درسا فرجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی ثریا افضلی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم
سخنرانی ایمان گنجی
سخنرانی ایمان گنجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی (این سخنرانی به زبان فارسی است)
روز انگلیسی
طبقه متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن
سخنرانی محمدرضا نیکفر
سخنرانی محمدرضا نیکفر، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی (این سخنرانی به زبان فارسی است)
روز انگلیسی
تعهدات Erga Omnes در حقوق بین الملل حقوق بشر و عدم تمایل جمهوری اسلامی ایران به اطاعت از آن
سخنرانی محمود مسائلی
سخنرانی محمود مسائلی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گام برداشتن در راستای حقیقت یابی، رفع معافیت از مجازات و اعاده حیثیت قربانیان نقض حقوق بشر در دهه های گذشته در ایران
سخنرانی همایون علیزاده
سخنرانی همایون علیزاده، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
زندگی قهرمانانه و روزمره در سووشون
سخنرانی نادر نصیری
سخنرانی نادر نصیری، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران
سخنرانی آرش قجرجزی
سخنرانی آرش قجرجزی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
گفتگو پیرامون کتاب «در میانه، در حاشیه»
گفتگو و معرفی کتاب
گفتگو و معرفی کتاب، زمانه مدیا، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
یادبود کشتار ۱۳۶۷
سخنرانی فاطما بولاز
سخنرانی فاطما بولاز، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا
سخنرانی ناتالیا پاشکیوا، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
جمهوری اسلامی و ساخت گفتمانی «دیگریِ سیاسی» در آموزش و فرهنگ عامه
سخنرانی آناهیتا حسینی
سخنرانی آناهیتا حسینی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
«پیشروی آرام» دستفروشان زن در متروی تهران [انگلیسی]
سخنرانی فاطمه صادقی
سخنرانی فاطمه صادقی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹
سخنرانی حمیده صابری
سخنرانی حمیده صابری، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی زهره رجبی
سخنرانی زهره رجبی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
تئوریزه‌کردن چرخه‌های اعتراضی در ایران: مدل حلقه علّی
سخنرانی مارال کریمی
سخنرانی مارال کریمی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
مروری بر سیر تحولات جنبش‌های اجتماعی در ایران
سخنرانی فرهاد خسروخاور
سخنرانی فرهاد خسروخاور، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل جنبش زنان
سالن ۱ - فارسی
پنل جنبش زنان، کنفرانس ایران و گردش قرن، با حضور نیره توحیدی، منصوره شجاعی و الهه سروش‌نیا، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲، روز فارسی
روز انگلیسی
پنل «طبقه متوسط فقیر ایران» [فارسی]
سالن ۳ - انگلیسی
پنل «طبقه متوسط فقیر ایران»، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»
سالن ۳ - انگلیسی
پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ - روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل قانون حقوق بشر بین‌الملل
سالن ۲ - انگلیسی
پنل قانون حقوق بشر بین‌الملل، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل حقوق بشر
سالن ۲ - انگلیسی
پنل حقوق بشر، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ - روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل «ماهیت نفرت»
سالن ۲ - انگلیسی
پنل «ماهیت نفرت»، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل مطالعات فرهنگی
سالن ۱ - انگلیسی
پنل مطالعات فرهنگی، کنفرانس ICCI، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲
روز انگلیسی
پنل مطالعات زنان
سالن ۱ - انگلیسی
پنل مطالعات زنان - کنفرانس ایران و گردش قرن - ICCI، لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲ - روز انگلیسی
روز انگلیسی
گفتگوی نیره توحیدی با آصف بیات
سالن ۱ - انگلیسی
گفتگوی نیره توحیدی با آصف بیات - کنفرانس ICCI - لاهه، هلند، ۲۶ اوت ۲۰۲۲، روز انگلیسی
روز انگلیسی
پنل جنبش‌های اجتماعی
سالن ۱ - انگلیسی
پنل جنبش‌های اجتماعی با حضور فرهاد خسروخاور و مارال کریمی - ۲۶ اوت ۲۰۲۲، لاهه، هلند
روز انگلیسی
گفتگوی آناهیتا حسینی با کامران متین
سالن ۱ - انگلیسی
روز انگلیسی کنفرانس ICCI ۲۰۲۲ - گفتگوی آناهیتا حسینی با کامران متین - جمعه ۲۶ آگوست (اوت) ۲۰۲۲، ISS، لاهه، هلند