زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم

زاغه ها و جمعیت های «نامرئی» نئولیبرالیسم

پنهان‌کن

این سخنرانی به طور استثنائی در روز انگلیسی کنفرانس، اما به زبان فارسی ارائه می‌شود.

این سخنرانی بخشی از پنل پنل «طبقه متوسط فقیر ایران» [فارسی] است:

نام‌ها

ایمان گنجی
ایمان گنجی
دانش‌آموخته دکترای فلسفه هنر و مطالعات هنر اجرایی

پیشنهاد ما

سالن ۲ - انگلیسی
روز انگلیسی
پنل «ماهیت نفرت»
سخنرانی سردار سعدی
روز فارسی
آموزش و سیاست رهایی‌بخش: تحول امر آموزشی در کردستان ایران و سوریه
سخنرانی حمیده صابری
روز انگلیسی
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹
نیره توحیدی
آگورا
رشته «مطالعات زنان» در ایران، نیره توحیدی
سخنرانی وفا مهرآیین
روز فارسی
تعریف شاخص‌هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب‌های درسی
نیره توحیدی
آگورا
نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی