غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

غلبه بر محرمانه بودن بایگانی؟ تجربه پروژه تحقیقاتی «آف-سایت»

پنهان‌کن

The control of the collective memory of the violence that engulfed the country during a revolution, involving a radical change in political and ideological structures, is of strategic importance for the regime. Access to the Iranian archives remains under severe restrictions, and significant efforts are made by the IRI government to control information on the Web. Though, significant historical data are made available online by various actors: Iranian government bodies and organizations backed by the government, NGOs, research institutions, and Iranian diasporas. These Web historical data in its raw state form an unreliable environment. Being removed from the original archival fonds, it touches the feelings constructing the history through the emotional and imaginative appeal of associated objects. The question is how to work with these raw historical data. The CNRS-ERC project OFF-SITE aims at providing an archival ethnography of post-revolution Iran, addressing, among others, issues like integrity, authenticity and traceability of sources in digital environment. Substantial parts of this research will be available through a database built following the conceptual model of the new archival ontology RiC-O and managed by Heurist.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – انگلیسی

ICCI2022، ایران آکادمیا، پنل حقوق بشر، حقوق بشر، کنفرانس ICCI، کنفرانس ایران و گردش قرن
15 ب.ظ
سخنرانان
Natalia P
Fatma Bulaz 1
آناهیتا حسینی

نام‌ها

ناتالیا پاشکیوا
دکترای تاریخ و تمدن، مدرسه مطالعات پیشرفته علوم اجتماعی پاریس

پیشنهاد ما

کاظم کردوانی
آگورا
تأملی بر شکاف‌ها و گسست‌های اجتماعی در ایران امروز
سالن ۱ - انگلیسی
روز انگلیسی
پنل مطالعات زنان
سخنرانی آرش قجرجزی
روز انگلیسی
گونه‌شناسی تفکر ارتدادی در ایران
سخنرانی سوسن ربیعی
روز فارسی
فرآیند اسلامی کردن آموزش در ایران و پیامدهای آن
سخنرانی وفا مهرآیین
روز فارسی
تعریف شاخص‌هایی برای بازشناسایی سکسیسم در کتاب‌های درسی

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی