خودسوزی زنان: چگونگی، چرایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

خودسوزی زنان: چگونگی، چرایی و پیامدهای آن (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)

پنهان‌کن

خودسوزی زنان: چگونگی، چرایی و پیامدهای آن
(مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد)
چکیده
خودسوزی به مثابه‌ی شکلی از خودکشی، کنشی نمایشی است که سوژه‌های اجتماعی به صورت ارادی و آگاهانه برای پایان‌بخشیدن به زندگی انتخاب می‌کنند. گسترش انتخاب این صورت‌بندی ویژه از خودکشی و مرگ، درمیان زنان در استان کهگیلویه و بویراحمد با توجه به وضعیت اجتماعی، فرهنگی و دینی منطقه به یک نابهنجاری و الگوی معنی‌دار تبدیل شده است که مستلزم بحث و تبیین علمی و تئوریک می‌باشد.
پژوهش پیش رو در قالب یک تحقیق تاریخ نگارانه شفاهی تلاش دارد با کاربست هم‌زمان روش‌های کمی و کیفی در پژوهش و با بهره‌بردن از روش مصاحبه آزاد و معناکاوانه، عوامل بسترساز در بروز و شیوع این پدیدار چند وجهی اجتماعی در استان کهگیلویه و بویراحمد، را به پرسش گرفته و از بین رفتن قبح خودکشی در مناطق سنتی با باورهای عمیق مذهبی و گسست در نظام خانواده از سویی و تبدیل شدن خودسوزی به الگویی نمایشی در میان زنان این منطقه را تبیین نماید.
به نظر می‌رسد حلقه‌هایی از یک زنجیره علل و عوامل پیچیده و مرتبط به یکدیگر برای خودسوزی همچون محرومیت اقتصادی و فرهنگی، ازدواج اجباری، کودک همسری، کودک‌بیوه‌گی، قبح طلاق، کم‌سوادی یا بی‌سوادی، مشکلات خانوادگی، هنجارهای جنسیتی در قالب سلطه‌ی مردانه، خشونت خانگی و… البته با شدت و حدت متفاوت در میان قربانیان همسان است. همچنین، قربانیان تلاش دارند در نبود حمایت قانونی و اجتماعی از خود، با جلب همدردی دیگران درباره وضعیت زندگی و پیامدهای انتخاب خویش برای خودسوزی، شوهر یا مردان دخیل در آن را در افکار عمومی به محکمه کشانند.
واژگان کلیدی: زنان، خودسوزی، خشونت خانگی، سلطه‌ی مردسالارانه، ناهنجاری اجتماعی، استان کهگیلویه و بویراحمد.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – فارسی

ICCI2022، شیما تدریسی، طبقه فرودست، کنفرانس ایران آکادمیا، محبوبه شفایی‌پور سرمور، مطالعات فرودستان، هادی میری‌آشتیانی
11 ق.ظ
سخنرانان
Shima Tadrisi Hassani
no photo available
hadi miri

نام‌ها

محبوبه شفایی‌پور سرمور

پیشنهاد ما

سالن ۲ - فارسی
روز فارسی
پنل سلامت و محیط زیست
سالن ۲ - فارسی
روز فارسی
پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی
سالن ۱ - فارسی
روز فارسی
گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»
محمدرضا نیکفر
آگورا
علت انقلاب، حکمت انقلاب؛ شکاف میان علت و حکمت
سخنرانی محمدرضا نیکفر
روز انگلیسی
طبقه متوسط ایران و لایه‌های فقیر آن

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی