سياست‌های رفاهی دولت پهلوی اول

سياست‌های رفاهی دولت پهلوی اول

پنهان‌کن

به دنبال تحولات عظیم جهانی در قرن بیستم میلادی و روی کار آمدن رضاشاه و تشکیل دولت مدرن در ایران، تحولات جدیدی در سیاست‌ اجتماعی دولت حاکم شد که یکی از بازتاب‌های اجتماعی آن، اندیشه‌ و سیاست رفاه اجتماعی بود. در این اندیشه،‌ دولت کنشگر اصلی سیاست اجتماعی و رفاهی تلقی شده و عملکرد آن نقش عمد‌ه‌ای در ایجاد و ارائه‌ی خدمات بهداشتی، درمانی و معیشتی برای عموم جامعه داشته است. این پژوهش به دنبال بررسی، چگونگی شکل‌گیری و فراز و نشیب‌های سیاست‌های‌‌ رفاهی و پاسخ‌گویی به این سوال است که خدمات رفاهی و بهزیستی دولت پهلوی اول در قالب چه برنامه‌هایی اجرایی گردید؟ تمرکز ما در این نوشتار، دولت‌ و سیاست‌های رفاهی آن ‌است که در قالب برنامه‌ها و راه‌کارهایی چون تأسیس تأمین اجتماعی و مؤسسات خیریه روی آورد و به صورت آگاهانه در راستای بهبود وضعیت رفاهی و معیشتی و کاهش فقر و ناتوانی گام برداشته بود. یافته‌های پژوهش که مبتنی بر رويكرد توصیفی ـ تحلیلی است، حاکی از آن است که سیاست‌های رفاهی پهلوی اول، در دو سطح دولتی و غیر دولتی (مردمی) برنامه‌ریزی و به اجرا درآمد. در این دوره، از یک طرف برای شاغلان (كارگران و کارمندان) بيمه درمان و برای نظامیان بیمه بازنشستگی برقرار شد و از طرفی برای رویاروی با فقر و ناتوانی افراد جامعه و تأمین رفاه عمومی اقدام به تأسیس و حمایت از مؤسسات خیریه رفاهی ـ بهداشتی نمود

واژگان کلیدی: دولت پهلوی اول، رفاه اجتماعی، تأمین اجتماعی، بیمه درمانی، مؤسسات خیریه.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۳ – فارسی

ICCI2022، پنل تاریخ، پهلوی اول، تاریخ، رضا خان، رضاشاه، زهرا حسینی بلداجی، کنفرانس ایران و گردش قرن، هاشم ملکشاهی
11 ق.ظ
سخنرانان
no photo available
no photo available

نام‌ها

هاشم ملکشاهی

پیشنهاد ما

امید منتظری
آگورا
نهادهای آموزشی در ایران: مکان سیاست و منطق حذف
حسن یوسفی اشکوری
آگورا
سه نکته اساسی در ارتباط با دین و ملیت
سخنرانی کاوه قریشی
روز فارسی
تجربه تعلیم و تربیت در کردستان
سخنرانی امانوئل شکریان
روز فارسی
پیدایش در بحران، نقد روانشناسی
نیره توحیدی
آگورا
نگاهی به جنبش حق خواهی زنان با تکیه بر مبارزه علیه حجاب اجباری

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی