پروژه بین‌المللی کتاب اقتصاد

پروژه بین‌المللی کتاب اقتصاد

پنهان‌کن

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۲ – فارسی

ICCI2022، آکادمیکس، امانوئل شکریان، انتشارات ایران آکادمیا، ایران آکادمیا، پروژه اقتصاد، پروژه روانشناسی انتقادی، سجاد سپهری، عاصفه رضایی، علیرضا کاظمی، کنفرانس ایران و گردش قرن
17 ب.ظ
سخنرانان
سجاد سپهری
امانوئل شکریان
عاصفه رضایی
علیرضا کاظمی

نام‌ها

عاصفه رضایی
عاصفه بهزادی
پژ‌وهشگر

پیشنهاد ما

سخنرانی کاظم علمداری
روز فارسی
استراتژی «نگاه به شرق» در گردش قرن
امیر کیان‌پور
آگورا
 انقلاب ۱۳۵۷، یک‌انقلابِ خلاف دوران
سخنرانی زهره رجبی
روز انگلیسی
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی هاشم ملکشاهی
روز فارسی
سياست‌های رفاهی دولت پهلوی اول
سخنرانی حمیده صابری
روز انگلیسی
مواجهه زنان ایران با «کنترل اجباری» در طول کووید۱۹

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی