یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان

یک قرن و دو خیزش به سوی جنبش آزادی زنان

پنهان‌کن

در قرنی که گذشت هرچند زنان موفق به قبولاندن هویت حقوقی و حقیقی خود به جامعه بودند، اما قوانین تبعیض آمیز درهرچرخش تاریخی از دوران مشروطه تا دوران نهضت ملی نفت، و از دوران اصلاحات موسوم به انقلاب سفید پهلوی اول تا انقلاب اسلامی، بخشی از این هویت را نشانه گرفت. هرچند زنان آماج تیرهای پی درپی تبعیض های گوناگون شدند اما نه تنها برهویت جنبش حقوقی خود پافشاری کردند بلکه در اواخر قرن با تاکیدبر هویت تنانه خویش،‌برای بازپس گرفتن تن مصادره شده خودشان از تبعیض های حکومتی برخاستند.
این دوره که بذر آن در مبارزات روزمره زنان از اواسط دهه شصت تا خودسوزی هما دارابی در دهه هفتاد ریخته شد ، با تحرکات زنان برای ورود به ورزشگاه ، خودسوزی سحر خدایاری در دهه نود، پدیده دختران خیابان انقلاب وچهارشنبه های سفید در اواخر دهه نود ودرآخرین سال قرن ظهور ایرانی جنبش من هم :‌ روایاتی ازآزارهای جنسی ، نشان از مرحله جدیدی در جنبش زنان بود.
این تحرکات درنیمه اول قرن جدید، همراه با اعتراض زنان اعم از سکولار و مذهبی به طرح ممنوعیت غربالگری، ممنوعیت جلوگیری از بارداری ، طرح افزایش جمعیت، جنبش زنان را وارد مرحله تنانه ویا جنبش ازادی بخش زنان کرده است.
مقاله دردست اقدام، ضمن برشمردن ویژگی های این دومرحله ، با نگاهی ایجابی و علت و معلولی به نقش « ناجنبش» هایی که جنبش حقوق زنان را برای ورود به مرحله جنبش آزادی زنان آماده کرده است می پردازد. این مقاله با ارجاع به تعریف های علمی از دومرحله جنبش حقوقی و جنبش ازادی زنان، به تاثیر حرکت های فردی وجمعی برای خیز برداشتن به سوی جنبش آزادی زنان می پردازد. برای مثال از اولین حرکت حجاب برداری طاهره قره العین تاپدیده دختران انقلاب ، از آواز قمرالملوک وزیری تا آواز خوانان و رقصندگان این روزها درمعابرعمومی ، ازمصادره به مطلوب صیغه تا رواج ازدواج سفید، ازبارداری زنان مجرد از طریق بانکهای اهدای اسپرم تا سرباززدن از بارداری تحمیلی از سوی حکومت و نیز مردان خانه. که تماما شاهد مثال هایی است از اینکه با چرخش قرن جنبش حقوق زنان نیز چرخشی به وضوح به سوی جنبش ازادی زنان داشته است.

این سخنرانی بخشی از پنل زیر است:

سالن ۱ – فارسی

ICCI2022، الهه سروش‌نیا، ایران آکادمیا، جنبش زنان، کنفرانس ایران و گردش قرن، منصوره شجاعی، نیره توحیدی
10 ق.ظ
سخنرانان
نیره توحیدی
منصوره شجاعی
no photo available

نام‌ها

منصوره شجاعی
منصوره شجاعی
نویسنده، پژوهشگر و فعال حقوق زنان

پیشنهاد ما

سخنرانی زهره رجبی
روز انگلیسی
ادراک زنان از سلامت و ناایمنی کلی در فضاهای شهری: تحلیل کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی مناطق شهری تهران
سخنرانی محمدرضا نیکفر
روز فارسی
انبوهی مشکل‌ها، لختی اندیشه و شر ابتذال
سخنرانی سعید پیوندی
روز فارسی
روشنفکران و جنبش‌های اجتماعی در ایران قرن چهاردهم [سخنرانی]
یگانه خویی
آگورا
حق داشتن حق
سخنرانی ایمان گنجی
روز فارسی
علوم انسانی و اجتماعی در برخورد با قدرت: دانش به‌انقیاد‌درآمده و مبارزه برای رهایی‌اش

از دست ندهید

خبرها

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟

رویدادها

26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
1 آگوست
31 اکتبر
دبیرخانه
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی