مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن

مفهوم حقوق بشر و خیر عمومی در اندیشه‌های سیاسی مدرن

در دست انتشار
پنهان‌کن

نام‌ها

محمود مسائلی
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه

پیشنهاد ما

-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۸
لو سمینوویچ ویگوتسکی، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
معنای تاریخی بحران در روانشناسی
لوسین سو، برگردان: امانوئل شکریان
انتشارات
انسان در نظریه مارکسیستی و روان‌شناسی شخصیت
آذر ۹۶
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۵
انتشارات ارزان
انتشارات
آیا روانشناسی مارکسیستی وجود دارد؟

از دست ندهید

خبرها

سخنان افتتاح کنفرانس ICCI - رها بحرینی
خبرهای کنفرانس
سخنان افتتاح کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر
-
خبرهای کنفرانس
گزارش سایت آسو درباره کنفرانس ICCI

رویدادها