هیمن رحیمی

پژوهشگر


رویدادهای مرتبط با این پروفایل، برای مشاهده همه رویدادها اینجا کلیک کنید!

اگر صاحب پروفایل هستید، برای تصحیح یا تکمیل پروفایل خود، اینجا کلیک کنید!

پروفالی هیمن رحیمی

پروفایل در وبسایت دانشگاه ایران آکادمیا
وجود این پروفایل لزوما به معنی همکاری یا وابستگی شخص به دانشگاه ایران آکادمیا نیست.

پالایش کنید
پروفالی هیمن رحیمی
کلیک کنید!
پروفایل
هیمن رحیمی
panel ICCI 2024 پنل کنفرانس ۲۰۲۴
کلیک کنید!
کنفرانس ۲۰۲۴
آسیب‌شناسی و تحول جنبشهای اجتماعی اخیر (پنل)
پوستر ژورنال دهم ایران آکادمیا
کلیک کنید!
ژورنال ایران آکادمیا
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۱۰
تصویر مقاله شیوه‌ای از یک حکمرانی
ژورنال ایران آکادمیا، شماره ۱۰- هیمن رحیمی
ایران آکادمیا شماره ۱۰
شیوه‌ای از یک حکمرانی دموکراتیک در جوامع چندملیتی
دریافت داده بیشتر

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها