پشتیبانی

چگونه می‌توانید با کمک‌مالی از ایران آکادمیا پشتیبانی کنید؟ انستیتوی علوم اجتماعی و انسانی – ISSH (ایران آکادمیا) یک بنیاد آموزشی و فرهنگی عام المنفعه است که از طریق حمایتهای شما در قالب یارانه، اسپانسر و کمک‌های مالی اشخاص و شرکت‌ها فعالیت می‌کند. ما شما را فرا می‌خوانیم برای تداوم تلاشها و خدمات رایگان آموزشی … ادامه خواندن پشتیبانی