فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی

خبر

دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
فرصت شرکت حضوری در کنفرانس ICCI در لاهه را از دست ندهید
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
دبیرخانه
خبرهای کنفرانس
راهنمای ضبط ویدئوی آموزشی و سخنرانی
دبیرخانه
پشتیبان
شهرداری لاهه
شورای دبیران ICCI
خبرهای کنفرانس
ثبت متن سخنرانی

بیشتر…

26 آگوست
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
گفتگوی آناهیتا حسینی با کامران متین
26 آگوست
26 آگوست
پژوهشگران و اندیشمندان
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
کنفرانس ایران و گردش قرن (انگلیسی)
26 آگوست
26 آگوست
سالن ۲ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل «ماهیت نفرت»
26 ژوئن
26 آگوست
سالن ۱ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل جنبش‌های اجتماعی
26 آگوست
26 آگوست
سالن ۳ - انگلیسی
00
:
00
:
00
:
00
This Event Has Ended
پنل «دانشگاهیان و هنرمندان در خطر»
هادی میری آشتیانی
جستار
مجازات و قرارداد اجتماعی در اندیشه‌ی چزاره بکاریا
آرش ابی‌زاده، برگردان: ریحانه غلامی
جستارهای ریحانه غلامی
هابس و دو چهره‌ی اخلاق
ناتالی وُلچووِر، برگردان: آریا فرهنگ
از آگورا
اثباتِ گودل چگونه کار می‌کند؟
محمود مسائلی
جستار
نگرش فرا-رشته ای و رهایی بخشی اندیشه
با حضور پرویز صداقت
آنلاین
ایران، از انسداد تا خطر زوال
طراح و مدرس: لیلا اسدی
حقوق
بیجاشدگی و مهاجرت اجباری: حق من یا اختیار دولت‌ها؟
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره پیشرفته
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی - دوره متوسط
طراح و مدرس برنامه:‌ مهدی محسنی
برنامه‌های آکادمیکس
برنامه امنیت سایبری از الف تا ی
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا
حقوق
حق دانستن

نام نویسی در خبرنامه

کمال سلیمانی، برگردان سیروان برزنجی
کُردستان: نگاهی از درون
ناسیونالیسم کُردی، دین و دولت
مانولیس دفرموس، برگردان: امانوئل شکریان
مجموعه روانشناسی مارکسیستی
بازاندیشی نظریه فرهنگی-تاریخی: رویکردی دیالکتیکی به ویگوتسکی 
بهار ۱۴۰۱
خبر
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات
فرزین وحدت
انتشارات
صدای مردم خاموش نمی‌شود
سخنرانی الیف ایلمازلار
سخنرانی
جنایت انکار تاریخی
سخنرانی آندرا ماتِی
سخنرانی
چالش‌های دفاع از آزادی بیان هنری
سخنرانی روجا فضائلی
سخنرانی
موعظه نفرت: تحلیلی از سخنان نفرت انگیز جنسیتی در خطبه‌های نماز جمعه در ایران
سخنرانی ثریا افضلی
سخنرانی
درک اقتدار از منظر ماکس وبر و مفهوم امروزی کاریزما
سالن ۱ - فارسی
روز فارسی
گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»