جنبش‌های اجتماعی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

جنبش‌های اجتماعی

روز فارسی
پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]
سالن ۱ - فارسی
پنل جنبش‌های اجتماعی با حضور سعید پیوندی، فرهاد خسروخاور، و محسن متقی، کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲ - روز فارسی
روز انگلیسی
پنل جنبش‌های اجتماعی
سخنرانی فرهاد خسروخاور، مارال کریمی
پنل جنبش‌های اجتماعی با حضور فرهاد خسروخاور و مارال کریمی - ۲۶ اوت ۲۰۲۲، لاهه، هلند
سعید پیوندی
آکادمیا
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
فرنگیس بیات
پروفایل
فرنگیس بیات
دانش‌آموخته علوم سیاسی، روزنامه‌نگار

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان