جنبش‌های اجتماعی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

جنبش‌های اجتماعی

سعید پیوندی
آکادمیا
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
آکادمیا
جنبش‌های اجتماعی
سعید پیوندی، کاظم علمداری، فرهاد خسرو خاور، محسن متقی
فرنگیس بیات
پروفایل
فرنگیس بیات
دانش‌آموخته علوم سیاسی، روزنامه‌نگار

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان