بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]

پنل جنبش‌های اجتماعی [فارسی]

گرداننده: مارال کریمی

طول برنامه: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

ورود: با ثبت‌نام

زمان: ۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰

آفلاین
فهرست رویدادهای آفلاین ایران آکادمیا
36 محتوا

نام‌ها

Play Video

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل ایران آکادمیا
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه
سالن ۳ - فارسی
آفلاین
پنل روشنفکری در ایران معاصر
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل دانش و قدرت
سالن ۱ - فارسی
آفلاین
پنل جنبش زنان

خبرها

رویدادها