شهرداری لاهه

شهرداری لاهه، از پشتیبانان کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ICCI (۲۰۲۲) است که از سوی ایران آکادمیا و در همکاری با ISS برگزار می‌شود.

آیا شما نیز مایل به پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی ایران آکادمیا هستید؟