آکادمیا تور – گفتگوی ۳ – آزاده کیان
پوستر گفتگوی سوم از فصل اول آکادمیا تور با حضور آزاده کیان

آکادمیا تور – گفتگوی ۳ – آزاده کیان

جمعه 01, دسامبر 2023
00
روز
00
ساعت
00
دقیقه
00
ثانیه
این رویداد پایان یافته است

آکادمیا تور
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

بازاندیشی هویت ملی در ایران: جنسیت، قومیت و مذهب؛ از منظر درهم‌تنیدگی

در این برنامه از مجموعه گفتگوهای آکادمیا تور، تورج اتابکی وجوهی از مباحث کتاب اخیر آزاده کیان با عنوان زیر را با نویسنده به گفتگو می‌گذارد

Kian A. Rethinking Gender Ethnicity and Religion in Iran an Intersectional Approach to National Identity. London: I. B. Tauris & Company Limited; 2023.

زمان: جمعه یکم دسامبر ۳:۳۰ تا ۵:۳۰ بعد از ظهر

مکان: پاریس، انستیتوی پاریس دانشگاه لندن

در پیوند با این محتوا

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها