ثبت محتوا برای نشر (کتاب و مقاله)‌ – ایران آکادمیا

ثبت محتوا برای نشر (کتاب و مقاله)‌ – ایران آکادمیا

پنهان‌کن

پیشنهاد ما

نشر کتاب و مقاله
انتشارات
سند راهنمای انتشارات علمی-پژوهشی ایران آکادمیا
-
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۷
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۲
جرج لیکاف، برگردان وفا مهرآیین
انتشارات
به فیل فکر نکن
-
انتشارات
ژورنال ایران آکادمیا - شماره ۳
کاظم علمداری
انتشارات
چرا شوروی فروپاشید؟ از لنینیسم تا پوتینیسم

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها