مجموعه سمینارهای افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن

مجموعه سمینارهای «افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن» با تلاش و هماهنگی گروهی از دانشگاهیان ساکن سوئد در هماهنگی و با همکاری ایران آکادمیا و دیگر دانشگاهیان و پژوهشگران ترتیب‌داده‌شده‌است. محتوای این سمینارها از سوی این گروه تأمین و ارائه می‌شود و ایران آکادمیا پخش زنده یا بازپخش این گفتگوها در شبکه‌های اجتماعی و به ویژه وبسایت خود را تسهیل کرده و آن را در دسترس مخاطبان علاقه‌مند قرار می‌دهد.
برای مشاهده رخدادهای این مجموعه به صفحه مجموعه در وبسایت ایران آکادمیا مراجعه کنید.