بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
مجموعه سمینارهای افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن

مجموعه سمینارهای افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن

مجموعه سمینار (همایش)

در همکاری با ایران آکادمیا

سمینارهای زنده و ضبط شده

آغاز شده از ۱ می ۲۰۲۳

سخنرانی
125 محتوا
همایش
مجموعه سخنرانی‌ها
17 محتوا

نام‌ها

Play Video

مقدمه

مجموعه سمینارهای «افق‌های متکثر برای انقلاب در-حال-شدن» با تلاش و هماهنگی گروهی از دانشگاهیان و پژوهشگران ساکن سوئد در هماهنگی و با همکاری ایران آکادمیا ترتیب‌داده‌شده‌است. سمینارهای این مجموعه، یا به طور زنده و یا به صورت ضبط شده در دسترس مخاطبان قرار خواهند گرفت. این صفحه در وبسایت ایران آکادمیا، به بایگانی سمینارهای این مجموعه اختصاص خواهد داشت.

درباره این مجموعه

چه‌طور می‌توان دانش‌های متکثر، تجربیات زیسته، کنش‌های درحاشیه، فرامرزی، و از پایین را به بحث و گفت‌وگو نشاند؟ تاریخ صداها، کنش‌ها، یادآوری‌ها، مقاومت‌ها و سرکوب‌ها از خلال چه دریچه‌ای رویت‌پذیرتر خواهند شد؟
این انقلاب درحال-شدن، به ما می‌آموزد که تولید دانش محلی (مرکز-گریز)، تجربه زیسته‌ی سوژه‌های درحاشیه و کنش‌گری سیاسی-فمینیستی سالیان افراد و جمعیت‌های تحت سرکوب و فشار مداوم حکومتی، بایستی در کانون این گفت‌گوها قرار بگیرند
در این سری گفت‌وگوها، موضوعات گوناگونی چون نژادپرستی، پوپولیسم، دادخواهی و سیاست فمینیستی را به بحث و گفت‌وگو می‌گذاریم و افق‌های متکثر سوژه‌های مقاومت را بازترسیم می‌کنیم و دانش‌های جنبشی، زیسته، و پژوهشی را ورای مرزهای تحمیلی و سوژه‌های سلطه به‌رسمیت خواهیم شناخت.

سمینارهای این مجموعه

سمینارهای این مجموعه به محض اعلام در این بخش ظاهر خواهند شد.

پوستر سمینار مهاجرت و تبعیض نژادی در ایران
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
مهاجرت و تبعیض نژادی در ایران
پوستر پوپولیسم - سمینار
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
مفهوم پوپولیسم و اهمیت آن
پوستر سمینار دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره
از مجموعه افق‌های متکثر
سخنرانی
دادخواهی به مثابه سیاستی روزمره

پخش‌های زنده در کانال‌های زیر انجام می‌شود:


پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها