برنامه کنفرانس

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی برنامه کنفرانس

کنفرانس ۲۰۲۲
برنامه کنفرانس ۲۰۲۲
جزئیات دو روز کنفرانس
برنامه دومین کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر (ICCI)- ایران آکادمیا - لاهه - هلند - ۲۶ و ۲۷ اوت ۲۰۲۲
جایگزین عکس پُست
برنامه کنفرانس
برنامه کنفرانس ۲۰۱۹