پشتیبان

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

بایگانی پشتیبان

پشتیبان
شهرداری لاهه
دبیرخانه
شهرداری لاهه، از پشتیبانان کنفرانس بین‌المللی ایران‌پژوهی معاصر ICCI (۲۰۲۲) است که از سوی ایران آکادمیا و در همکاری با ISS برگزار می‌شود. آیا شما نیز مایل به پشتیبانی از فعالیت‌های آموزشی ایران آکادمیا هستید؟