بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
آکادمیا تور – گفتگوی ۱ – آرش جودکی
آکادمیا تور - تورج اتابکی و آرش جودکی - بروکسل - گفتگوی ۱ - فصل اول

آکادمیا تور – گفتگوی ۱ – آرش جودکی

آکادمیا تور
3 محتوا

نام‌ها

Play Video

بررسی تحولات اجتماعی: تأثیر فضاهای دیجیتال بر همگرایی و واگرایی

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها