بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
Conference schedule 2022

Conference schedule 2022

ICCI 2022
ICCI 2022 Archive
Counted: 63
Conference Schedule
Counted: 3

First Day Conference August 26 (in English)

زمانسالن ۱سالن ۲سالن ۳
۱۰:۰۰ تا ۱۱:۱۵گفتگوی آناهیتا حسینی با کامران متین
۱۱:۳۰ تا ۱۲:۴۵پنل جنبش‌های اجتماعیپنل حقوق بشرپنل دانشگاهیان و هنرمندان در خطر
۱۳:۴۵ تا ۱۵:۰۰گفتگوی نیره توحیدی با آصف بیات
۱۵:۱۵ تا ۱۶:۳۰پنل مطالعات زنانپنل «ماهیت نفرت»پنل طبقه متوسط فقیر
۱۶:۴۵ تا ۱۸:۰۰پنل مطالعات فرهنگیپنل قانون حقوق بشر بین‌المللنمایش مستند «مرا بخوان؛ روایت‌های شنیده نشده»

Conference Day 2 August 27 (in Persian)

زمانسالن ۱سالن ۲سالن ۳
۰۹:۰۰ تا ۱۰:۰۰گفتگو با ماشاءالله آجودانی و بررسی کتاب «مشروطه ایرانی»
۱۰:۱۵ تا ۱۱:۳۰پنل جنبش زنانپنل سلامت و محیط زیست
۱۱:۴۵ تا ۱۳:۰۰پنل جنبش‌های اجتماعیپنل مطالعات فرودستانپنل تاریخ هنر
۱۴:۰۰ تا ۱۵:۱۵گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»پنل نظام آموزشی و کتاب‌های درسی
۱۵:۳۰ تا ۱۶:۴۵پنل دانش و قدرتپنل آموزش در کردستانپنل افکارسنجی ایرانیان
۱۷:۰۰ تا ۱۸:۱۵پنل ایران آکادمیاپنل روابط بین‌المللپنل روشنفکری در ایران معاصر
۱۸:۱۵ تا ۱۹:۰۰میزگرد شورای دبیران ژورنال آزادی اندیشه

Our Suggestion

News

Events