نام‌نویسی برای شرکت حضوری در کنفرانس

نام‌نویسی برای شرکت حضوری در کنفرانس

پنهان‌کن

این فرم در حال حاضر بسته است، شمار ثبت‌نام‌ها به حد نصاب خود رسیده است.

پیشنهاد ما

بهار ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۱
زینب پیغمبرزاده، سجاد سپهری
اپیزود ۶
اپیزود ۶ – درک ما از جنسیت و سکسوالیته- زینب پیغمبرزاده
-
پروفایل
نسیم خاکسار
-
پروفایل
اطلس تربتی
-
پروفایل
امید منتظری
-
مقاله
ژینا، زارا، زینب و محدودیت‌های رهایی‌بخشی فمینیسم مسلط در ایران

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها