دوره‌های آکادمیکس با موضوع امنیت دیجیتال

بایگانی امنیت دیجیتال

امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی – دوره متوسط
طراح و مدرس دوره: مهدی محسنی
دوره دوم از برنامه «امنیت سایبری از الف تا ی» با تمرکز بر «اقدام در مقابل تهدیدهای فضای سایبری» با سطح متوسط. این برنامه آموزشی در سه دوره ارائه می‌شود. در این برنامه ثبت نام کنید!
امنیت دیجیتال
امنیت سایبری از الف تا ی – دوره مقدماتی
طراح و مدرس دوره:‌ مهدی محسنی
دوره مقدماتی از برنامه رایگان و همگانی آکادمیکس (امنیت سایبری از الف تا ی) برای آشنایی گام به گام با امنیت سایبری و حقوق دیجیتال از دوره مقدماتی تا پیشرفته