برنامه‌های آکادمیکس

برنامه‌های آکادمیکس مجموعه به هم مرتبط از دوره‌های آکادمیکس هستند که در قالب یک برنامه واحد آموزشی ارائه می‌شوند. دوره‌های یک برنامه می‌توانند جداگانه سپری شوند. ممکن است دوره‌ای پیش‌نیاز دوره دیگر باشد. برای اطلاعات بیشتر، بخش «درباره» هر دوره یا برنامه را مطالعه کنید.

بایگانی برنامه‌های آکادمیکس

طراح و مدرس برنامه:‌ مهدی محسنی
برنامه‌های آکادمیکس
برنامه امنیت سایبری از الف تا ی