دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع علم اقتصاد

بایگانی اقتصاد

آکادمیکس
اقتصاد در جهان امروز
استاد دوره: محمدرضا معینی
کلمۀ اقتصاد را بارها در طول روز می شنویم و با پول، خرید و فروش و قیمتها سر و کار داریم اما اقتصاد را درست نمی شناسیم و نمی دانیم دقیقا از چه طریقی بر زندگی ما تاثیر می گذارد.
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email