دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع حکمرانی مطلوب

حکمرانی مطلوب

راهبردهای اثرگذار برای بهبود وضعیت جامعه

آکادمیکس
هماهنگ کننده: لیلا اسدی

بودجه و جنسیت

تصویر کلاس بودجه و جنسیت
دوره‌های آکادمیکس
هماهنگ کننده: لیلا اسدی

سازماندهی اجتماعی و ترویج‌گری

دوره‌های آکادمیکس
لیلا اسدی و فرنگیس بیات

حق دانستن

دوره‌های آکادمیکس
طراح و هماهنگ کننده: بهار صبا

کارآمد کردن پول

دوره‌های آکادمیکس
هماهنگ کننده: لیلا اسدی
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها