دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع محوری خاورمیانه و آرمان صلح

بایگانی خاورمیانه

طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت