دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع محوری خاورمیانه و آرمان صلح

بایگانی خاورمیانه

دوره‌های آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت
طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
فراتر از روایت‌های غالب و سیاست-محور به بررسی جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ و آموزش، مهاجرت، محیط زیست، اقلیت‌ها، ارتباط متقابل مسائل جوامع و مسئله‌ی صلح در خاورمیانه خواهیم پرداخت.