دوره‌های برگزار شده در آکادمیکس با موضوع محوری خاورمیانه و آرمان صلح

بایگانی خاورمیانه

آکادمیکس
خاورمیانه، از سرگذشت تا سرنوشت
طراح و مدرس دوره: آناهیتا حسینی
فراتر از روایت‌های غالب و سیاست-محور به بررسی جنبش‌های اجتماعی، فرهنگ و آموزش، مهاجرت، محیط زیست، اقلیت‌ها، ارتباط متقابل مسائل جوامع و مسئله‌ی صلح در خاورمیانه خواهیم پرداخت.
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email