ادگار مورن

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

ادگار مورن

پروفایل
ادگار مورن
جامعه شناس و فیلسوف، مدیر بازنشسته تحقیقات در مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه (CNRS).

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان