اعتبار علمی

اعتبار علمی

مدرک تحصیلی ایران آکادمیا
پنهان‌کن

مدرک برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا در کادر European Qualifications Framework – Level 7 در سطح معادل کارشناسی ارشد است و مدرک پایانی برنامه تحصیلی نیز بر همین مبنا صادر می‌گردد (لینک به صفحه رسمی ثبت برنامه تحصیلی). شرح تکمیلی را در منابع زیر مطالعه کنید:

European Consortium for Accreditation: The Level 7 of the European Union’s European Qualifications Framework (EQF) is compatible with The second cycle (e.g. Master’s degrees) of the Qualifications Framework of the European Higher Education Area. More info: here  & here.

MicrosoftTeams image 1

پیشنهاد ما

-
آکادمیا
برنامه تحصیلی
امانوئل شکریان
پروژه
پروژه روانشناسی انتقادی
دبیرخانه
آکادمیا
ثبت‌نام در برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی
محمدرضا نیکفر
-
پروفایل
محمدرضا نیکفر
جلیل روشندل
آکادمیا
دموکراسی و شیوه اداره مطلوب
نیره توحیدی
آکادمیا
جنسیت و تحول اجتماعی

از دست ندهید

خبرها

به نقل از انجمن آزادی اندیشه
خبر
فراخوان مقاله - «زن، زندگی، آزادی» - ژورنال شماره ۱۳ آزادی اندیشه
پاییز ۱۴۰۱
ژورنال آزادی اندیشه
ژورنال آزادی اندیشه - شماره ۱۲

رویدادها