اعتبار علمی

مدرک تحصیلی ایران آکادمیا

آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا

مدرک برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی ایران آکادمیا در کادر European Qualifications Framework – Level 7 در سطح معادل کارشناسی ارشد است و مدرک پایانی برنامه تحصیلی نیز بر همین مبنا صادر می‌گردد (لینک به صفحه رسمی ثبت برنامه تحصیلی). شرح تکمیلی را در منابع زیر مطالعه کنید:

European Consortium for Accreditation: The Level 7 of the European Union’s European Qualifications Framework (EQF) is compatible with The second cycle (e.g. Master’s degrees) of the Qualifications Framework of the European Higher Education Area. More info: here  & here.

Microsoftteams Image 1 12 ژوئن 2024

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها