برنامه تحصیلی

درباره برنامه تحصیلی مطالعات علوم اجتماعی و انسانی

آکادمیا
دانشگاه علوم اجتماعی و انسانی ایران آکادمیا
31 محتوا

آموزش

دانشگاه ایران آکادمیا به آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی می‌پردازد. هدف این موسسه ارتقای توانایی دانشجویان در درک و تحلیل پدیده‌ها و مسائل اجتماعی بر پایه اندیشه سنجشگر علوم انسانی و اجتماعی با نظر به جامعه و فرهنگ ایران در متن جهان معاصر است.

  • کاتالوگ را به انگلیسی دانلود کنید.

اهداف برنامه

  • تاکید بر آموزش اندیشه سنجشگر و روش‌شناسی، آشنایی با مبانی علوم انسانی و اجتماعی
  • آشنایی با شیوه تشخیص و تقریر مسائل اجتماعی و فرهنگی، آشنایی با تاریخ ایده‌ها و نظریه‌ها در حوزه فرهنگ و اجتماع
  • تحلیل، تبیین و مطالعه موردی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی

حجم برنامه

این برنامه تحصیلی یکساله در مجموع دارای ۶۰ کردیت است که در هر نیم سال ۳۰ کردیت آن ارائه می‌شود. هر درس دارای ۷.۵ کردیت است. در نیم سال یا ترم اول ۴ درس یعنی در مجموع ۳۰ کردیت ارائه می‌شود. در نیم سال دوم ۲ درس با مجموع ۱۵ کردیت و پایان نامه با ۱۵ کردیت ارائه می‌شوند.

ثبت نام در دوره مطالعات اجتماعی

سطح برنامه

برنامه تحصیلی «مطالعات اجتماعی» در کادر European Qualifications Framework – Level 7 در سطح معادل کارشناسی ارشد ارزیابی و طبقه بندی شده است. (صفحه رسمی ثبت برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی)

زمانبندی برنامه

همه ساله طی ماه ژٰانویه دروس کوتاه پیش‌نیاز برگزار می‌شوند. آنگاه از هفته اول فوریه دروس ترم اول آغاز شده و بصورت هفتگی بمدت چهار ماه برگزار می‌شوند، ماه پنجم موسم ارائه مقالات و امتحانات پایانی ترم است. ماه جولای و اوت تعطیل است. ترم دوم از هفته آخر اوت آغاز شده و جلسات هفتگی به مدت چهار ماه برگزار می‌شوند، ماه پنجم موسم ارائه مقاله‌ها و امتحان‌های پایانی ترم است.

اجزا تشکیل دهنده برنامه

اجزای برنامه تحصیلی بطور کلی تشکیل شده است از: درس روش شناسی، دروس پایه، دروس انتخابی و در نهایت پایان نامه. درس روش شناسی و دروس پایه، در مجموع چهار درس در ترم اول برگزار می‌شوند. در ترم دوم دروس انتخابی شامل دو درس (در قالب یک گرایش) برگزار می‌شوند و در کنار آن نگارش پایان نامه انجام می‌شود.

پیشنهاد ما

خبرها

رویدادها