ایدئولوژی سیاسی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

ایدئولوژی سیاسی

تک‌جلد
نیروی خشونت‌پرهیزی
جودیت باتلر، برگردان مهسا اسداله‌نژاد
جودیت باتلر، فیلسوف سیاسی و فمینیست معاصر آمریکایی، در این کتاب از دو تصور رایج درباره خشونت‌پرهیزی فاصله می‌گیرد تا جایگاهی انتقادی نسبت به هر دو تصور اتخاذ کند. این کتاب توسط مهسا اسداله‌نژاد ترجمه شده است. نسخه رایگان دیجیتال این کتاب را همینجا دانلود کنید. شما همچنین می‌توانید نسخه چاپی این کتاب را سفارش دهید.
پروفایل
عارف دیرلیک
تاریخدان آمریکایی ترک تبار

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان