تاریخ معاصر ایران

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

تاریخ معاصر ایران

روز فارسی
گفتگو با تورج اتابکی و بررسی کتاب «تاریخ فرودستان»
سالن ۱ - فارسی
گفتگوی سجاد سپهری با تورج اتابکی درباره کتاب «تاریخ فرودستان»‌ اثر منتشر شده او به فارسی. کنفرانس ایران و گردش قرن، لاهه، هلند، ۲۷ اوت ۲۰۲۲ - روز فارسی
ماشاءالله آجودانی
پروفایل
ماشاءالله آجودانی
پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و رئیس کتابخانه مطالعات ایرانی در لندن

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان