روانکاوی

ژاک لکان

عکس زاک لکان
پروفایل
روان‌پزشک و روان‌کاو برجسته فرانسوی

تولدت مبارک کانت، ای سادیستی مفلوک!

جستار تولدت مبارک کانت
جستار
نویسنده: اسلاوی ژیژک، مترجم: حسین متقی
بارگزاری نتایج بیشتر