روش‌شناسی

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

روش‌شناسی

آنلاین
اپیزود ۱۲ – روش‌شناسی افکارسنجی – عمار ملکی
عمار ملکی
این اپیزود به گفتگو با عمار ملکی، استادیار علوم سیاسی در دانشگاه تیلبرگ هلند و مدیر مؤسسه پژوهشی گمان درباره روش‌شناسی افکارسنجی اختصاص یافته است.
سعید پیوندی
آکادمیا
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
آکادمیا
روش‌شناسی
سعید پیوندی
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری

پالایش نتایج

دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان