بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
بنر ثبت نام در برنامه تحصیلی ایران آکادمیا
ARTICLE 19

با به اشتراک گذاردن این برگه در توییتر، در ترویج دانش بکوشید!

ARTICLE 19

مدرس آکادمیکس
سژال پارمار
مدرس و مدیر فروم حقوق بشر
مدرس آکادمیکس
ایلاریا فوولا
مسئول حقوقی در ARTICLE 19، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و اروپایی
مدرس آکادمیکس
دیوید بانیسار
مدیر شفافیت در ARTICLE 19

پالایش نتایج

دسته‌بندی
دسته‌بندی
پلتفرم‌ها
زبان
زبان