بنر کنفرانس ICCI ۲۰۲۴ در وبسایت ایران آکادمیا
بنر تلفن همراه کنفرانس ۲۰۲۴
Women Movement

Women Movement

Strategic Analysis of the Woman, Life, Freedom Uprising in Iran

پوستر مقاله تحلیل راهبردی
IAJ Issue No.10
Iran Academia Journal, No. 10 - Mahdi Khodaei

Mansoureh Behkish

تصویر پروفایل منصوره بهکیش در وبسایت ایران آکادمیا
Profile
Activist in the women's movement and justice-seeking movement

Iranian Women’s Role in the “Woman, Life, Freedom” and Its Consequences

زنی با روسری در دست و موی بلند در تظاهرات خیابانی در ایران
Freedom of Thought Journal Issue 13
Farzaneh Sadeghi, Maryam Tehrani

Women’s Movements Panel

Offline
Hall 1- Persian

❤ Nawal El Saadawi (Remembering)

Profile
Egyptian feminist writer, activist, physician, and psychiatrist, and the Iran Academia's Deceased Member of the International Honorary Board.

Mansoureh Shojaee

تصویر پروفایل منصوره شجاعی
Profile
Author, researcher, and women's rights activist
بارگزاری نتایج بیشتر