دوره‌های پیش‌نیاز برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

بایگانی پیش‌نیاز

آکادمیا
پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی
محمدرضا نیکفر
آکادمیا
پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی
مدرس:‌ سجاد سپهری
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email