دوره‌های پیش‌نیاز برنامه تحصیلی مطالعات اجتماعی دانشگاه ایران آکادمیا

پیش‌نیاز

pre

پیش‌نیاز ۱ : حقیقت‌جویی دانشگاهی

آکادمیا
محمدرضا نیکفر

پیش‌نیاز ۲ : نگارش علمی

آکادمیا
مدرس:‌ سجاد سپهری
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها