فهرست استادان و استادیاران دانشگاه ایران آکادمیا. جمع بزرگی از اساتید برجسته ایرانی از سراسر دنیا با ایران آکادمیا همکاری می کنند.

استادان

ایران آکادمیا | Iran Academia

نیره توحیدی

نیره توحیدی
پروفایل
استاد مطالعات جنسیت و زنان

سعید پیوندی

سعید پیوندی
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی

اکبر مهدی

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

آزاده کیان

پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

محمود مسائلی

محمود مسائلی
آکادمیا
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه

زینب نبوتی

پروفایل
ٔدانش‌آموخته فلسفه

جلیل روشندل

جلیل روشندل
پروفایل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل

زینب پیغمبرزاده

زینب پیغمبرزاده
پروفایل
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی

سجاد سپهری

پروفایل سجاد سپهری
پروفایل
پژوهشگر جامعه‌شناسی

فرزین وحدت

فرزین وحدت
پروفایل
استاد جامعه‌شناسی

فرهاد خسروخاور

فرهاد خسروخاور
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده

کاظم علمداری

کاظم علمداری
پروفایل
جامعه‌شناس، نویسنده
بازیابی بیشتر

همچنین ببینید

آخرین خبرها

آخرین رویدادها