استادان

فهرست استادان و استادیاران دانشگاه ایران آکادمیا. جمع بزرگی از اساتید برجسته ایرانی از سراسر دنیا با ایران آکادمیا همکاری می کنند.

بایگانی استادان

آکادمیا
نیره توحیدی
استاد مطالعات جنسیت و زنان
آکادمیا
سعید پیوندی
استاد جامعه‌شناسی و روش‌شناسی
آکادمیا
آزاده کیان
استاد جامعه‌شناسی
آکادمیا
جلیل روشندل
استاد علوم سیاسی و روابط بین‌الملل
آکادمیا
زینب پیغمبرزاده
پژوهشگر دکترای جامعه شناسی
آکادمیا
سجاد سپهری
پژوهشگر جامعه‌شناسی
آکادمیا
فرزین وحدت
استاد جامعه‌شناسی
آکادمیا
فرهاد خسروخاور
جامعه‌شناس، نویسنده
آکادمیا
کاظم علمداری
جامعه‌شناس، نویسنده
آکادمیا
محسن متقی
جامعه‌شناس، نویسنده
آکادمیا
محمدرضا معینی
اقتصاددان، استاد توسعه اجتماعی و سیاستگذاری
آکادمیا
محمدرضا نیکفر
فیلسوف، استاد فلسفه سیاسی
آکادمیا
محمود مسائلی
استاد حقوق بشر، اخلاق جهانی و توسعه
به اشتراک گذاری بر روی facebook
به اشتراک گذاری بر روی twitter
به اشتراک گذاری بر روی linkedin
به اشتراک گذاری بر روی telegram
به اشتراک گذاری بر روی whatsapp
به اشتراک گذاری بر روی email